فایل صوتی درس «تاریخِ مفهوم» از دکتر اکبری و دکتر پاکتچی (1و 2)

نشست روش تحقیق در فلسفه

دانلود فایل

روش‌شناسی تحقیق در تاریخ مفهوم

دانلود فایل

 

آن‌چه در پی می‌آید فایل صوتی نشستی در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ 28 بهمن 1397 است.
عنوان کلی “نشست روش تحقیق در فلسفه” بود که سخنرانی روز اول آن با دکتر رضا اکبری، و سخنرانی چهارساعتۀ روز دوم با دکتر احمد پاکتچی و با این عنوان بود:
«روش‌شناسی تحقیق در تاریخ مفهوم»

مهم‌ترین مباحث:
– تاریخ مفهوم چیست؟
– آشنایی با نظریه‌پردازان و آثار راجع به تاریخ مفهوم
– تفاوت تاریخِ مفهوم با تاریخانگاره و معناشناسی تاریخی
– باورهای کلاسیک دربارۀ روند تاریخ و نقد آن باورها
– برخی محرک‌های تغییر مفهوم در طول تاریخ

همچنین این فایل شامل پرسش‌وپاسخ پایان کلاس است با توضیحی مختصر دربارۀ تاثیر بودن یا نبودنِ افعال ربطی در یک زبان بر نحوۀ اندیشه‌ی فلسفی در آن زبان و همچنین تطور معنای افعال حرکتی به افعالی با معنیِ بودن از منظر زبان‌شناسی تاریخی.