نسبت زبان و هویت جنسی

دانلود فایل

فایل حاضر سخنرانی پروانه زاهدی فر با عنوان نسبت زبان و هویت جنسی است که در انجمن جامعه شناسی ایران در تاریخ 7/2/1388 ایراد گردید.

منبع: سایت باشگاه اندیشه
خبرنگار : سعید بابایی
سخنران : پروانه زاهدی فر

مطالب مرتبط