زایش سرمایه‌داری از چشم‌انداز سده بیست و یکم

زایش سرمایه‌داری از چشم‌انداز سده بیست و یکم

دانلود فایل

نويسنده: هنری هلر
مترجم: حسن مرتضوی

کتاب حاضر، سومين اثر در زمينه بحث گذار از فئوداليسم به سرمايه‌داري است. نويسنده در اين کتاب، به‌تمامي بحث‌هاي گذشته و نظريه‌پردازهاي اصلي آن اشاره مي‌کند و از منظري ديگر به‌نقد و بررسي دستاوردهاي آن‌ها مي‌پردازد. درواقع، اين کتاب تكمله اي است شايسته براي نتيجه‌گيري از بحثي که هفتادسال ميان نظريه‌پردازان مارکسيست و غير مارکسيست جريان داشته است. اين بحث به‌هيچ‌وجه از جنس مجادلات آکادميک و فارغ از مشکلات و مسائل دنياي امروز نيست، بلکه دقيقاً پرسشي، که راهنماي آن است، همان معضلي است که انسان امروزي با آن دست‌وپنجه نرم مي‌کند.