زایش سرمایه‌داری از چشم‌انداز سده بیست و یکم

زایش سرمایه‌داری از چشم‌انداز سده بیست و یکم

دانلود فایل

نویسنده: هنری هلر
مترجم: حسن مرتضوی

کتاب حاضر، سومین اثر در زمینه بحث گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری است. نویسنده در این کتاب، به‌تمامی بحث‌های گذشته و نظریه‌پردازهای اصلی آن اشاره می‌کند و از منظری دیگر به‌نقد و بررسی دستاوردهای آن‌ها می‌پردازد. درواقع، این کتاب تکمله ای است شایسته برای نتیجه‌گیری از بحثی که هفتادسال میان نظریه‌پردازان مارکسیست و غیر مارکسیست جریان داشته است. این بحث به‌هیچ‌وجه از جنس مجادلات آکادمیک و فارغ از مشکلات و مسائل دنیای امروز نیست، بلکه دقیقاً پرسشی، که راهنمای آن است، همان معضلی است که انسان امروزی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.