فصلنامه تحقیقات حقوقی – دوره 21، شماره 84، زمستان 1397

فصلنامه تحقیقات حقوقی
مجله‌ی تحقیقات حقوقی به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین و پربارترین مجلات علمی حوزه‌ی علوم انسانی، در سال 1348 با عنوان « نشریه دانشکده حقوق» فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1364 موفق به کسب درجه‌ی علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.
اهداف و زمینه ها
هیئت تحریریه محترم مجله از صاحب‌نظران بنام کشور در گرایش‌های مختلف علم حقوق هستند که همواره هدف ارائه‌ی مقالات پربار تحقیقاتی و انتشار آخرین یافته‌های علمی خود در رشته‌های مختلف حقوق را دنبال نموده و در تلاش هستند زمینه‌ها و زوایای ژرف و نادیده علم حقوق کشور را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. از سوی دیگر، سایر مسئولین مجله همواره در تلاش بوده و هستند تا از مسیر داوری‌های دقیق و تخصصی و تقید به قیود شکلی مهم، وجاهت علمی و پژوهشی این فصلنامه را حفظ و به صورت پیوسته ارتقاء دهند. دفتر مجله و بخش چاپ نیز سعی مستمر خود بر ارائه‌ی نسخه‌ای بدون ایراد را دنبال نموده و در این راستا از هیچ تلاشی مضایقه نمی نماید.
شماره جاری: دوره 21، شماره 84، زمستان 1397
1

موازنۀ آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اِعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به اتباع دولت‌های غیرعضو

صفحه 11-41
ابراهیم بیگ زاده؛ سید محمدعلی عبداللهی
2

تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین‌المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران

صفحه 43-70
عبدالحسین شیروی؛ مرضیه نیکویی
3

بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروههای تروریستی

صفحه 71-90
سیدعلی هنجنی؛ سعید فرهادنیا
4

شناخت نهاد پسینگ‌آف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران

صفحه 91-108
سعید حبیبا؛ فاطمه صادقی
5

قرار بازداشت موقت در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و مقایسه آن با ضوابط ناظر بر این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری 92

صفحه 109-138
نسرین مهرا؛ محمد مهدی برغی
6

معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی

صفحه 139-163
سید قاسم زمانی؛ محمد مهدی شامانی
7

خسارات حداقلی: مانعی برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها در حقوق ایران

صفحه 165-190
عبدالهادی وحیدی فردوسی؛ شهرزاد حدادی
8

اصول بنیاین اخلاق عمومی در تحدید حقوق و آزادی های فردی

صفحه 191-213
محمدرضا ویژه؛ رضوان پویا
9

بزه‌دیده شناسی قضایی (قانونی)

صفحه 215-242
عباس شیری ورنامخواستی
10

رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق

صفحه 243-265
علی اسلامی پناه
11

تأیید خاموش و پاره‌ای مباحث آن در حقوق اعتبارات اسنادی

صفحه 267-298
ماشااله بنانیاسری
12

تعیین مؤلفه های حضانت در بستر مصالح عالیه کودک

صفحه 299-324
مریم غنی زاده بافقی؛ زهرا غنی زاده