دو فصلنامه اخلاق وحیانی – دوره 8، شماره 1 – شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1397

دو فصلنامه اخلاق وحیانی

نشریه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی علاوه بر مباحث فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی، به اصول تربیتی و سبک زندگی اسلامی پرداخته و مروج اندیشه و سیره اخلاقی حکیم متخلق استاد جوادی آملی(حفظه الله) است.

این نشریه علمی از پاییز سال ۱۳۹۰ براساس مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات با شماره ۹۱/۲۲۴۹۳ ثبت گردید و با گستره بین المللی به نام موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسرا تحت اشراف  آیت الله جوادی آملی (دام عزه) و مدیر مسئولی جناب حجت الاسلام  مرتضی واعظ جوادی اداره می شود.

به استناد مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ رتبه علمی پژوهشی از شماره چهارم  به نشریه اخلاق وحیانی اعطا گردید.

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 – شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1397 
1

شناسنامه علمی شماره

2

قرآن و نظام اخلاقی آن

صفحه 5-46
حسن سراج زاده اصفهانی
3

فلسفه اخلاق استاد جوادی آملی

صفحه 47-68
سید علی صالحی ساداتی؛ محسن جوادی
4

الگوی تربیت اخلاق اسلامی از منظر امام سجاد(ع) بر مبنای تحلیل محتوای مضمونی دعای مکارم الاخلاق

صفحه 69-94
اکرم سلیمی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ محمد عترت دوست
5

تربیت اخلاقی از دیدگاه محمد‏‏مهدی نراقی

صفحه 95-124
فاطمه وجدانی؛ محمدرضا شعبانیان
6

اخبات به مثابه یک درجه در مسیر تحول اخلاقی و ابعاد آن

صفحه 125-158
امیر غنوی
7

جایگاه شناسی اخلاق حرفه‌ای در علوم اجتماعی و عقل عملی

صفحه 159-180
هادی موسوی؛ سیدحمیدرضا حسنی
مطالب مرتبط