دو فصلنامه اخلاق وحیانی – دوره ۸، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۷

دو فصلنامه اخلاق وحیانی

نشریه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی علاوه بر مباحث فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی، به اصول تربیتی و سبک زندگی اسلامی پرداخته و مروج اندیشه و سیره اخلاقی حکیم متخلق استاد جوادی آملی(حفظه الله) است.

این نشریه علمی از پاییز سال ۱۳۹۰ براساس مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات با شماره ۹۱/۲۲۴۹۳ ثبت گردید و با گستره بین المللی به نام موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسرا تحت اشراف  آیت الله جوادی آملی (دام عزه) و مدیر مسئولی جناب حجت الاسلام  مرتضی واعظ جوادی اداره می شود.

به استناد مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ رتبه علمی پژوهشی از شماره چهارم  به نشریه اخلاق وحیانی اعطا گردید.

شماره جاری: دوره ۸، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۷ 
۱

شناسنامه علمی شماره

۲

قرآن و نظام اخلاقی آن

صفحه ۵-۴۶
حسن سراج زاده اصفهانی
۳

فلسفه اخلاق استاد جوادی آملی

صفحه ۴۷-۶۸
سید علی صالحی ساداتی؛ محسن جوادی
۴

الگوی تربیت اخلاق اسلامی از منظر امام سجاد(ع) بر مبنای تحلیل محتوای مضمونی دعای مکارم الاخلاق

صفحه ۶۹-۹۴
اکرم سلیمی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ محمد عترت دوست
۵

تربیت اخلاقی از دیدگاه محمد‏‏مهدی نراقی

صفحه ۹۵-۱۲۴
فاطمه وجدانی؛ محمدرضا شعبانیان
۶

اخبات به مثابه یک درجه در مسیر تحول اخلاقی و ابعاد آن

صفحه ۱۲۵-۱۵۸
امیر غنوی
۷

جایگاه شناسی اخلاق حرفه‌ای در علوم اجتماعی و عقل عملی

صفحه ۱۵۹-۱۸۰
هادی موسوی؛ سیدحمیدرضا حسنی
مطالب مرتبط