معرفی 6 جستجوگر تخصصی گوگل

1- جستجو در مقالات علمی:
https://www.scholar.google.com

2- جستجو در تصاویر:
https://goo.gl/CoFZdl

3- جستجو در متن کتابها:
https://books.google.com

4- جستجو در ثبت اختراعات:
https://goo.gl/S4Koja

5- جستجو در فیلم ها:
https://goo.gl/wWX4o9

6- بررسی روندهای پژوهشی
https://www.google.com/trends

مطالب مرتبط