نشریه علمی روانشناسی و علوم رفتاری ایران؛ بهار ۱۳۹۸ – جلد دوم

شریه پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با نیازهای ویژه شهرستان سراوان
خدانظر رحمت زهی، نسترن شیرازی، زهرا زاده شهرکی، سهیلا شه میری لجی
مشاهده مقاله |  دانلود اصل مقاله (۶۰۴ KB)
اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی- هیجانی، سبک خوردن و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر چاق
سهیل معظمی گودرزی، نرگس باباخانی
مشاهده مقاله |  دانلود اصل مقاله (۸۶۴ KB)
بررسی اثر بخشی برنامۀ انجمن معتادان گمنام بر روی تاب آوری خانوادگی معتادان به مواد مخدر شهر یزد
محمود شجاعت رفسنجانی، ابوالفضل آزادنیا، سمیه سلطانی گرد فرامرزی
مشاهده مقاله |  دانلود اصل مقاله (۶۴۵ KB)
نقش برخی عوامل فردی و خانوادگی در انتخاب دانشگاه محل تحصیل
محمد حسن رضائی، احمدعلی مروت، علیرضا رمضانپور
۳۳-۴۴
مشاهده مقاله |  دانلود اصل مقاله (۷۷۶ KB)
بررسی رابطه بین بی‌ثباتی ازدواج با مشکلات رفتاری درون‌سازی شده و خودکارآمدی کودکان
مریم غلامحسینی، محسن مشکبید حقیقی
۴۵-۵۴
مشاهده مقاله |  دانلود اصل مقاله (۸۳۹ KB)
رابطه ذهن اگاهی و خود آگاهی هیجانی بر خود کارامدی اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آمنه تاجی پور
۵۵-۵۹
مشاهده مقاله |  دانلود اصل مقاله (۵۰۰ KB)
بررسی رابطه بین هوش معنوی، ارزش های اخلاقی و سلامت روان در دانشجویان
جمیله جنتی فیروزابادی
۶۰-۷۰
مشاهده مقاله |  دانلود اصل مقاله (۷۵۴ KB)
مطالب مرتبط