کنفرانس بین‌المللی علوم اجتماعی و علوم انسانی

کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و علوم انسانی که به همت موسسه شرق و غرب در ایتالیا برگزار می گردد، در موضوعات ذیل مقاله می‌پذیرد:

مطالعات مذهبی،

علوم اجتماعی،

جامعه شناسی،

معنویت،

فرهنگ عامه،

هنر و علوم انسانی،

ادبیات و زبان،

روانشناسی و سیاست عمومی

تاریخ برگزاری کنفرانس:

۲۸ الی ۳۰ آبان ۹۸ (۱۹ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹)

مهلت ارسال چکیده مقاله:

تا ۲۳ مهر ۹۸ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶)

رم، ایتالیا

 

مطالب مرتبط