نقش خانواده در گذر ایمن از فضای مجازی

نخستین نشست از مجموعه نشست‌های علمی «نقش خانواده در گذر ایمن از فضای مجازی» به کوشش گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با حضور دکتر محمد سلطانی‌فر، دکتر علی گرانمایه‌پور و دکتر بهاره نصیری (دبیر نشست) برگزار در تالار اندیشه این پژوهشگاه برگزار شده است. فایل های صوتی این نشست جهت دانلود در قسمت زیر قرار داده شده است.

نقش خانواده در گذر ایمن از فضای مجازی – دکتر محمد سلطانی‌فر

دانلود فایل

نقش خانواده در گذر ایمن از فضای مجازی – دکتر علی گرانمایه‌پور

دانلود فایل

نقش خانواده در گذر ایمن از فضای مجازی – دکتر بهاره نصیری

دانلود فایل

مطالب مرتبط