Foucault and Feminist Philosophy of Disability

Shelley Lynn Tremain
“Foucault and Feminist Philosophy of Disability” 

English | ISBN: 0472073737, 0472053736 | 2017

این کتاب که از مجموعه کتاب های جسمانی بودن: گفتمان معلولیت (Corporealities: Discourses Of Disability) است ، یک مؤلفه ممتاز در بحثهای در حال رشد درباره ی اینکه چگونه قدرت در حوزه علمی فلسفه عمل می کند، است. با ترکیب کار میشل فوکو، بینش فلسفه ناتوانی و فلسفه فمینیستی و داده های حاصل از تحقیقات تجربی، نویسنده به استدلال در خصوص مساله معلولیت می‌پردازد. در مقابل درک ناتوانی که در زمینه های فلسفه مانند اکتشافات زیستی، علوم شناختی، اخلاق و فلسفه سیاسی غالب است، نویسنده یک مفهوم جدیدی از ناتوانی را به عنوان یک دستگاه نسبی از لحاظ تاریخی مشخص و فرهنگ نسبی قدرت توضیح می دهد. اگر چه کتاب در مورد جمعیت شناسی و تعصبات تعبیه شده در فلسفه دانشگاهی قرار دارد، اما برای همه کسانی که نگرانی در مورد وابستگی اجتماعی، اقتصادی، سازمانی و سیاسی افراد معلول دارند، ارزشمند خواهد بود. این کتاب در 258 صفحه توسط انتشارات دانشگاه میشیگان در 22 نوامبر 2017 به چاپ رسیده است. نسخه دیجیتالی این کتاب در کتابخانه دیجیتال همیار موجود است و نسخه چاپی نیز به سفارش پژوهشگران در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 

مطالب مرتبط