پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ

دانلود فایل

پرسشنامه زیر شامل تعدادی سوال درباره مسائل مربوط به مدرسه شماست. لطفا سوال ها را به دقت بخوانید و به آنها پاسخ “بلی” یا ” خیر” بدهید.

  1. آیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان، می ترسید؟
  2. آیا از ملاقات کردن با همکلاسی هایتان دوری می کنید؟
  3. آیا آن چه را که خوانده اید، به زودی فراموش می کنید؟
  4. فرض کنید همکلاسی هایتان ندانسته کار غیر عاقلانه ای را انجام بدهند. در این صورت آیا فورا با آن ها اوقات تلخی می کنید؟
  5. آیا کمرو هستید؟
  6. آیا از امتحان می ترسید؟
مطالب مرتبط