ضرورت سعدی‌ خوانی در ایران معاصر

دانلود فایل

عبدالحمید ضیایی متولد ۱۳۵۴، دارای مدرک دکترای عرفان تطبیقی و فلسفه غرب است.از آثار او می‌توان به کتاب های زیر اشاره کرد:

آثار
– «در غیاب عقل; تحلیل انتقادی خِرَدستیزی در ادبیات عرفانی» نشر فکر آذین ۱۳۹۰
– “بودیسم و صوفیسم; بررسی شباهت ها و پیوندهای آیین بودا و عرفان ایرانی”, نشر هزاره ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۹۴.
– ” کتابِ تردید”، چاپ دوم، نشر هزاره ققنوس، ۱۳۹۵.
– ” در ازدحام تنهایان”، چاپ دوم، نشر هزاره ققنوس، ۱۳۹۵.
– «در تناسخ کلمات»، نشر تکا، چاپ سوم ۱۳۸۹؛
– «لیلی های لیبرال»، چاپ سوم هزاره ققنوس ۱۳۹۱؛
– «همین معجزه‌های معمولی» سوره مهر ۱۳۹۲؛
– «تصحیح منظومه‌ رامایانا» انتشارات آلفا دهلی نو ۲۰۰۹؛
– «عاشقانه‌های یک یاغی» چاپ دوم ۱۳۸۹ نشر هزاره ققنوس؛
– «جامعه شناسی تحریفات عاشورا» نشر آویژه ۱۳۸۱