مارسل پروست و دین

دانلود فایل

فایل حاضر سخنرانی دکتر مهوش قویمی با عنوان مارسل پروست و دین است که در تاریخ 16/5/86 در حوزه هنری استان تهران ایراد گردیده است.

مطالب مرتبط