فصلنامه روان‌شناسی بالینی

 شماره جاری: دوره 12، شماره 1 – شماره پیاپی 45، بهار 1399، صفحه 1-110  

مقاله پژوهشی

1. اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ذهنی سازی

صفحه 1-12

 10.22075/JCP.2020.18897.1745

الهه دروگر؛ علی فتحی آشتیانی؛ عماد اشرفی


مطالب مرتبط