سیاستمدار لهستانی و اشتیاق به کمرنگ شدن مذهب در لهستان

رابرت بیِدرون، بنیانگذار یک حزب جدید پیشرو در لهستان، معتقد است که روابط بین دولت و کلیسای کاتولیک در حال حاضر آسیب‌پذیر است و می‌بایست کاهش پیدا کند. پس از چهار سال حاکمیت حزب ناسیونالیست قانون و عدالت (PiS) که به دنبال ارتقاء ارزش‌های سنتی مسیحی در زندگی عمومی است، انتخابات پارلمان اروپا در ماه مه و رأی‌گیری ملی در اواخر سال 2019 نشان خواهد داد که چه میزان از مردم لهستان موافق این مسأله هستند.

منبع: IRIC به نقل از رویترز