برگزاری کارگاهی با موضوع «مقاومت در برابر خشونت جنسیتی در اسرائیل – فلسطین»

این کارگاه که از سری کارگاه‌های جنسیت، قانون و جامعه در جهان اسلام در تاریخ 25 فوریه 2019 در اردوگاه HLS برگزار شد، فضایی را برای مباحثات خشونت‌های جنسیتی و مبارزات فمینیستی به منظور ایجاد عدالت جنسیتی و تساوی حقوق در اسرائیل – فلسطین به وجود آورد و در آن مبارزات قانونی جنبش‌های فمینیستی در اسرائیل مورد بررسی قرار گرفت.

Islamic Legal Studies Program

مطالب مرتبط