برگزاری کنفرانس ترجمه دینی در جهان در اوایل مدرنیته

زمان: 6-8 ژوئن 2019
 مکان: مرکز تحقیقات گوتا در دانشگاه ارفورت، گوتا، آلمان
 سخنرانان: پیتر برک و رانی شا

در سال 2017 کنفرانس مشابهی با موضوع ترجمه‌ها، انتقال‌ها و تطابق‌های متون دینی با تمرکز بر مبادلات بین کشورهای مختلف اروپایی در اوایل مدرنیته برگزار شد اما در کنفرانس امسال این محدودیت برداشته شده و کنفرانس 2019 با در نظر گرفتن مبادلات کشورهای مختلف برگزار می‌گردد.

h-net.org

 

مطالب مرتبط