فراخوان ارسال مقاله برای ژورنال بین‌المللی خشونت

موضوع: ادیان و خشونت
مهلت ارسال چکیده: 30 ژوئن 2019

ژورنال بین‌المللی «خشونت»، از علاقه‌مندان جهت ارسال مقاله با موضوع «ادیان و خشونت» دعوت نموده است. در این شماره ویژه، قابلیت‌های دینی در جلوگیری یا به وجود آوردن و گسترش انواع خشونت مورد بررسی قرار می گیرد.

Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)

مطالب مرتبط