دو فصلنامه تفسیر پژوهی – بهار و تابستان 1397

دو فصلنامه تفسیر پژوهی
شماره جاری: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397
1

مستندات قرآنی قاعده لاضرر

صفحه 34-13
محمد ابراهیم نژاد
2

روش‌شناسی و تحلیل مجموعه‌ی تفسیر اهل‌بیت علیهم السلام با محوریت سوره‌ی مبارکه‌ی نساء

صفحه 65-35
امیرحسین بانکی پور فرد؛ نرگس خوشبخت
3

جلوه هایی از استعاذه انبیاء از منظر قرآن کریم

صفحه 89-67
اعظم پرچم؛ فایضه علی عسگری
4

نقد و بررسی ترجمه های آیه هفتم سوره آل عمران با تاکید بر نقش «واو» در «و الراسخون فی العلم»

صفحه 118-81
اکبر ساجدی
5

بررسی ونقد دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی ذیل آیۀ215 بقره

صفحه 147-119
طاهره سادات سید ناری؛ رضا شکرانی
6

تأملات تفسیری فیض کاشانی در«الصافی» (شیوه حدیث شناسی)

صفحه 184-149
نفیسه کوثری نیا؛ مهین شریفی؛ رحمت الله عبدالله زاده آرانی؛ عبدالهادی فقهی زاده
7

بررسی موانع و عوامل وحدت اسلامی از منظر آیات قرآن کریم

صفحه 220-185
سجاد محمدفام؛ اکبر محمدفام
مطالب مرتبط