مجله تحقیقات اقتصادی

 شماره جاری: دوره 55، شماره 2 – شماره پیاپی 131، بهار و تابستان 1399، صفحه 267-509  

4. آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران

صفحه 347-372

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ اکرم مقدسی سدهی


5. جدول داده-ستانده ایران در جدول جهانی

صفحه 373-388

نورالدین شریفی؛ فاطمه نجاری


7. اثر سلامت مالی بر بقای صادرات صنایع کارخانه‌ای با استفاده از الگوی بقای انعطاف‌پذیر

صفحه 411-436

زهرا مژده؛ امیر منصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ سعید راسخی


مطالب مرتبط