مطالعه و مسأله زن بودن

دانلود فایل

سخنرانی سعید صدقی

با عنوان: مطالعه و مسأله زن بودن

یک‌شنبه ۲تیر ۹۸

در این نشست که به دعوت موسسه مردم‌نهاد سبامهرآفرین (فعال در زمینه زنان) برگزار شد، اهمیت و فواید مطالعه در زمینه های فردی و جمعی و همچنین به نقش مطالعه در ارتقای سطح فکری و رشد هویت فردی و به عنوان عاملی در راه بهبود وضعیت زنان و رهایی از سندرم «نر-شیفتگی» اشاره گردید.

انعکاس این درس گفتارها لزوما به معنای تایید نظرات گویندگان نیست.