جهانى شدن و وضعیت ادیان‏

در این سفر من به یک اتاق ساده براى اقامتم نیاز دارم هم چنین به مترجم و راهنمایى که مرا در ارتباطاتم با دیگران کمک کند. در این سفر دو هدف مد نظر من است: یکى بهبود بخشیدن به زبان فارسى خودم و دیگر برقرار کردن ارتباط با مردم ایران به خصوص دانشجویان.

این بخش از ایمیل ارسالى دکتر «ژان کلود باست»، استاد مطالعات تطبیقى ادیان دانشگاه لوزان سوئیس و کشیش پروتستان، به دوست ایرانى‌اش على‌رضا اعرافى رئیس پژوهشکده حوزه و دانشگاه است. ما اوایل خرداد امسال در اتاقى – تقریباً آن گونه که خواسته بود – در خانه معلم قم به دیدارش رفتیم. در این گفت و گو که حدود چهار ساعت به طول انجامید، من و سید محمدتقى ابطحى بادکتر «باست» در مورد موضوعات زیادى گفت و گو کردیم. از پروتستانیزم و شباهت‌هاى آن با اسلام، تا بودیسم (درس ترم‌هاى اخیر وى در دانشگاه لوزان)، هنر دینى، جهانى‌سازى و میزان انطباق ادیان با آن، فلسفه در جهان اسلام، انقلاب اسلامى و تأثیر آن در جهان، وضعیت ادیان و… .در این مصاحبت چند ساعته، دکتر «باست» با اشتیاق از اسلام، شیعه، کلام، حدیث و… و مطالعات فکرى دینى در این حوزه‌ها پرسید، پاسخ شنید و به سؤالات ما پاسخ گفت او همچنین از دوستى و آشنایى‌اش با برخى استادان حوزوى و دانشگاهى ایران و دیدارِ به قول خودش شعف‌انگیز باامام خمینى(ره) در نوفل لوشاتو سخن گفت. دکتر باست با زبان‌هاى آلمانى و فرانسه کاملاً آشنا است و در سال‌هاى 1976-1978 نیز، به عنوان کشیش، در ایران بوده است؛اما فارسى را خوب صحبت نمى‌کند و تقریباً بیش از نیمى از گفت و گوى حاضر، به زبان انگلیسى انجام و به فارسى برگردان شده است.

 

 • به عنوان نخستین سؤال و درآمد بحث، کمى از آشنایى خود با اسلام و مطالعات فکرى اسلامى بگویید.

– من پیش از این دو سال در ایران زندگى کرده‌ام و به عنوان کشیش پروتستان فعالیت داشته‌ام. طبیعى است که نگاه من به اسلام از زوایه فرهنگ و نگاه ایرانى باشد. علاوه بر این، من با متفکران ایرانى مسلمان نظیر دکتر نصر و دیگران آشنایى دارم و در مورد آن‌ها کار کرده‌ام. البته اقتضاى رشته تحصیلى و مطالعات من نیز آشنایى با همه ادیان از جمله اسلام را برایم ضرورى ساخته است. من با آثار کلاسیک و میراث علمى محققان مسلمان تا حد خوبى آشنا هستم و همچنان تلاش خودم را با اسلام امروزى‌تر نیز آشنا کنم. در اسلام محورهاى مورد سؤال و علاقه من، تشیع، کلام والاهیات و حدیث و فقه هستند و البته فلسفه اسلامى.

 

 • ظاهراً نگاه شما به فلسفه اسلامى نوعى نگاه خاص باشد و این احتمالاً به این دلیل است که شما شاگرد «کربن» بوده‌اید. آیا این تصور را در مورد خود قبول دارید؟

– در مورد خودم نه؛ اما در مورد استادم کربن چرا. نگاه کربن به فلسفه اسلامى، نگاهى فرهنگى – فلسفى بود، یعنى یک نوع نگاه فرهنگى به فلسفه اسلامى. براى او فلسفه اسلامى ترکیبى از مسائل فلسفى و فرهنگ اسلامى بود. کربن با فلسفه‌هاى خیلى امروزى میانه‌اى نداشت. براى او فلسفه آن چیزى نبود که در آراى «فوکو» یا «لکان» دیده مى‌شود. اهمیت افلاطون و ابن سینا براى او خیلى بیش‌تر از فلاسفه امروزین بود. او به نوعى به دنبال فلسفه قدیم با الگوها و معانى و مسائل خاصش بود.

 • یعنى اعتقاد به نوعى حکمت یا حکمت خالده؟

– بله، شاید. کربن ایران را خیلى دوست داشت و دوستى‌اش با علامه طباطبایى و دیگران که دوستان فلسفى‌اش بودند، دریچه جدیدى از حکمت به رویش گشوده بود. تعبیر او از فلسفه اسلامى «فلسه زنده» بود و این را به خاطر مسائل الاهیاتى آمیخته با فلسفه اسلامى مى‌گفت. به یاد دارم که او درباره فلسفه اسلامى، گاهى تعبیر خاص «تئوسوفیا» را به کار مى‌برد و این نگرش او در این زمینه را نشان مى‌دهد. او فلسفه اسلامى را یک حکمت الاهیاتى زنده مى‌دانست با مسائل خاص خودش.

 

 • از فلسفه اسلامى به سمت هنر اسلامى برویم. شما با جلوه‌هاى هنر اسلامى تا چه حدى آشنایى دارید؟

– متأسفانه آشنایى من با هنر اسلامى اندک است. من تنها با خوشنویسى، به عنوان یک هنر اسلامى خاص، آشنا هستم.

 • اگر بخواهیم تعریفى از هنر دینى ارائه دهیم، تعریف شما چه خواهد بود؟

– هنر به ذات خود دو بعد دارد، فیزیکى و متافیزیکى. هنر دینى هنرى است که ابزار دین است براى تبلیغ آموزه‌هاى آن و این مربوط به بعد متافیزیکى هنر است که باعث تعالى مى‌شود. همان طورى که هر دینى فلسفه و الاهیات دارد و از آن‌ها براى تبلیغ آموزه‌هاى خود استفاده مى‌کند، هنر نیز دارد. مثل نقاشى در مسیحیت و مجسمه سازى و… که به نوعى تبلیغ مسیح، زندگى او و مسیحیت راستین است.

 

 • آیا به نظر شما تفاوتى در نوع استفاده ادیان از هنر براى تبلیغ خود وجود دارد و آیا مثلاً مى‌توان دینى را دید که از هنر استفاده نکند؟

– بله! تفاوت هست. استفاده از هنر بسته به معتقدات خاص دینى است. حتى در مسیحیت، با همه آزادى و کثرت استفاده از هنر، مى‌بینیم که موضوع هنر دینى در مسیحیت کاتولیک و ارتدکس با پروتستان تفاوت دارد. کلیساى پروتستان معمارى خاصى ندارد، یک اتاق ساده بایک صلیب است و از تصویر و… در آن خبرى نیست. در واقع میزان استفاده از هنر براى دین و شأن و جایگاه هنر در ادیان متفاوت است و این به معتقدات معتقدان و ریشه‌هاى اعتقادى ادیان مربوط مى‌شود و این که چه اندازه در این موارد کار شده باشد.

 • آیا آیین پروتستان را یک آیین سنتى مى‌دانید یا امروزى؟

نه مى‌شود گفت امروزى نیست و نه مى‌شود گفت سنتى است. در واقع مثل اسلام و سایر ادیان دو نوع برخورد با این آیین هم وجود دارد: عده‌اى فقط به آنچه در کتاب مقدس است معتقدند و عده‌اى امروزى‌تر هستند و در واقع نگاه عقلى به دین دارند؛ و هر دو گروه هم پروتستان هستند.

 • بحث مهم امروز جهان، بحث «جهانى شدن» است. به نظر شما، از سه گرایش عمده مسیحیت کدام یک زمینه بیش‌ترى براى جهانى شدن دارد؟

– به نظر من پروتستان زمینه بیش‌ترى دارد.

 

 • چه چیزهایى در پروتستان هست که به این موضوع کمک مى‌کند؟

این سؤال مشکلى است. بحث آزادى مسیحیان پروتستان از گزاره‌ها و تکالیف و مناسک دینى (نظیر عبادات خاص و تقیدات کاتولیک‌ها) یک بحث مهم در این راستا است. این که در آیین ما هر کسى مسؤول عمل خویش است و در برابر خداى خود و به هیچ آتوریته یا مرجع خاصى بالاتر از خود وابستگى ندارد، در جامعه نوعى آزادى ایجاد مى‌کند که در دو بخش دیگر دین مسیح نیست. در حالى که در آیین کاتولیک سنت نقش مهم و اساسى دارد، در آیین ما شخص و عبادت و رویکرد دینى و عبادى او اهمیت دارد. ما در آیین پروتستان آزادى‌هاى زیاد و قابل ملاحظه‌اى حتى براى آباى کلیسا داریم. من یک کشیش هستم، اما زن و فرزند دارم و آزادى‌هاى فراوان دیگر که در دو آیین دیگر نیست. امرزوه این‌ها مباحث و زمینه‌هاى مهمى به شمار مى‌آید.

 

 • با توجه به مطالعات و مقالات شما و درس شما که ادیان تطبیقى است، زمینه‌هاى ادیان آسیایى را براى وارد شدن به پروسه جهانى شدن چقدر مى‌بینید؟ آیا جوامعى که دین در آن‌ها نقش پررنگى دارد، با این پروسه مشکل پیدا نمى‌کنند و مى‌توانند مسائل مربوط به جهانى شدن را به عنوان اصول تازه بپذیرند و حل کنند؟

– به نظر من، تجربه جهانى شدن در جوامع گوناگون مختلف است. این بحث چیزى نیست که صرفاً به دین مربوط باشد. هم به دین و هم به فرهنگ آن جامعه و زمینه‌هاى لازم براى جهانى شدن مرتبط است. ما مى‌بینیم در دو کشور ژاپن و تایلند، با این که هر دو بودایى هستند، جهانى شدن دو گونه جواب داده است. در ژاپن تجربه موفقى داشته و در تایلند تجربه ناموفق. در واقع بحث فرهنگ محلى و فرهنگ گسترده است و پتانسیل آن‌ها براى ورود به این پروسه. دین هم در ین زمینه، اگر به روز نشده باشد و سنتى باشد، تا حدودى با مسائل جهانى شدن مشکل دارد. البته این مشکل ریشه فرهنگى‌اش بیش‌تر است.

 • به نظر شما، نسبت فلسفه در غرب و جهانى شدن چیست؟

نمى‌توان گفت این دو نسبت خاصى دارند. به نظر من، جهانى شدن اول تجربى است و بعداً بنیادهاى نظرى و فلسفى براى آن ساخته شده و دارد ساخته مى‌شود؛ یعنى از ابتدا بیش‌تر بر بنیاد تجربه و پیشرفت تکنولوژیکى استوار بود تا مباحث نظرى. در واقع بعد از ایجاد در ساحت تکنولوژى به ساحت فلسفه و نظر قدم گذاشت.

 

 • بحث مهم دیگر در این راستا، بحث یا بهتر بگوییم مشکل فردگرایى در جهان امروز است. امروز مى‌بینیم به نوعى حتى معتقدان به ادیان نیز دارند در خود فرو مى‌روند و انسان‌ها از این که در یک جمع یا جامعه لحاظ شوند، گریزانند. در بعد دینى این قضیه، گرایش از ادیان مناسکى به نوعى گرایش عرفانى دیده مى‌شود و در بعد جامعه شناختى، فردگرایى مفرط که تبعات فراوان روانى و اجتماعى نیز در پى دارد، چهره مى‌نماید. آیا این محور شدن خود و گرایشات درونى، آفت جامعه و تفکر جدید نیست و نوعى گریز از اتوریته‌ها و مراجع فراوان فکرى، دینى و… براى پیوستن به جریان جهانى؟

– من تا اندازه‌اى موافقم که در جهان امروز این مشکل و توابع روانى آن وجود دارد. وقتى من خودم مسؤول کار خودم باشم و در یک جماعت حضور نداشته باشم که چیزى را به من تکلیف و مرا ارزشیابى کند، آرامش روانى کم‌ترى دارم؛ چون معمولاً مجموعه هایى مثل مجامع دینى کاتولیک یا مسلمان به دلیل معیارهایشان فرد را تخلیه مى‌کنند و بخشى از مسؤولیت او را به عهده مى‌گیرند؛ اما در مجامع آزادتر، مثل پروتستان، این مشکلات هست. البته در آن جا هم کسى که واقعاً به خدا معتقد باشد، مشکل کم‌ترى دارد.

به هر حال، در ذات جوامع امروز و مباحثى مثل جهانى‌سازى این تنش‌ها و مسائل وجود دارد و کارى هم نمى‌شود کرد. جالب است بدانید شدت فردگرایى در پروتستانیزم اولیه به حدى است که حتى عبادت در اتاق از عبادت در کلیسا بهتر است. این در حالى است که این آیین، پتانسیل بیش‌ترى براى جهانى شدن دارد و با مسائل آن راحت‌تر کنار مى‌آید.

 • با وجود این مسائل، به نظر شما، در دنیاى جدید جاى دین در کجا است و رابطه دین و مدرنیته چگونه قابل تصور است؟

– باید بگویم در این زمینه مشکلات زیادى وجود دارد. نسبى‌گرایى حاکم بر جهان و تفکر بشرى باعث مى‌شود بخش هایى از جامعه جهانى مدرن شود و بخش هایى از آن که تقیدات دینى و معتقدات الاهى دارد، هماهنگى در پیشرفت با جهان هماهنگى لازم را نداشته باشد. به همین نسبت جاى دین و شأن و جایگاه آن در زندگى بشر تغییر مى‌کند و مثلاً مى‌بینیم که گرایش به نوعى عرفان و دین شخصى بدون مناسک که نسبتى با ادیان مناسکى و کلاسیک ندارد و شما قبلاً به آن اشاره کردید. شاید بشود گفت مدرنیته و تبعات و پیامدهاى آن، نظیر جهانى‌سازى، ما و ادیان را به چالشى جدى فرا خوانده است.

 • به عنوان واپسین سؤال، کمى از دیدارتان با امام خمینى(ره) بگویید.

بله، من با آیت اللّه خمینى(ره) در یک اتاق کوچک، مثل همین اتاق که الان هستیم، در «نوفل لوشاتو» دیدار داشتم. یک دیدار خصوصى و خاص. ایشان به من گفت که مسیحیان ایران و پیروان سایر ادیان باید با مردم ایران همکارى کنند و در مقابل شاه متحد شوند. من هم از ایشان سه سؤال پرسیدم. یکى معناى «جمهورى اسلامى» بود؛ ایشان در جواب من گفت که امور به یک شورا که نماینده مردم و آزادى‌هاى آن‌ها است، واگذار مى‌شود. سؤال دیگرم در مورد وضعیت آزادى‌هاى اقلیت‌هاى مذهبى در صورت پیروزى ایشان بود، که ایشان گفت جاى نگرانى وجود ندارد. سؤال آخرم در مورد گفت و گوى بین ادیان بود. ایشان اعتقاد داشت ادیان باید با هم گفت و گو کنند، اما اسلام کامل‌تر و جامع‌تر است.

 • با تشکر از جناب عالى و وقت زیادى که در اختیار ما گذاشتید.

 

منبع: ماهنامه پرسمان  1383 شماره 25، مهر

نویسنده : ژان کلود باست

 

 

 

مطالب مرتبط