برگزاری برنامه توسعه جوانان

زمان: 22-23 ژوئن 2019مکان: مرکز آموزش و کنفرانس کنتز هیل پارک، میلتون کینز، انگلستان

شورای جماعات شیعیان خوجه اثنی عشری اروپا اقدام به برگزاری برنامه توسعه سالانه‌ برای افراد با گروه سنی 18 تا 24 سال و با هدف پیش‌برد توانمندی‌های فردی و افزایش ظرفیت مدیریت در میان جوانان در مقابله با چالش‌های پیش رویشان در جامعه نموده است.

منبع: IRIC به نقل از coej