مسیحیت در آلمان در جدیدترین آمارها در سال ۲۰۱۹

موسسه پژوهشی مطالعات جهان بینی در آلمان در تازه ترین گزارش خود به بررسی مذهب مسیحیت در آلمان پرداخته است. در این گزارش به نظرسنجی از سوی اشپیگل به مناسبت عید پاک اشاره شده است که به اعتقادات مذهبی افراد در آلمان دلالت دارد و همچنین اطلاعات مفیدی را در مورد افراد عضو کلیسا به عنوان کالبد مسیحیت می دهد.
طبق این نظرسنجی جهان بینی مذهبی اعضای کلیسا تنها در برخی از موارد با اعتقاد روحانیون مسیحی تطابق دارد در مواردی همچون جاودان بودن روح، زندگی پس از مرگ، وجود فرشتگان، بهشت و جهنم با آنها متفاوت است.

یکی از سوالات این نظر سنجی این بود:

آیا به خدا اعتقاد دارید؟ و پاسخ آن باید با “بله” باشد. در سال ۲۰۰۵ تنها ۶۶% با “بله” و در سال ۲۰۱۹ این رقم به ۵۵% کاهش یافت.
همچنین در اعتقاد اکثریت مردم آلمان غربی در سال ۱۹۸۹ حدود ۸۶% بود که این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۶۳% کاهش یافت.
در عین حال در سال ۲۰۱۹ یک چهارم کاتولیک ها و یک سوم انجلی ها سوال در مورد اعتقاد به خدا را “بله” پاسخ ندادند و ۲۰% از افرادی که عضو کلیسا نیستند و به آنها افراد بی دین گفته می شود، به خدا اعتقاد دارند.
در میان طرفداران احزاب ائتلاف آلمان، دوسوم افراد خداشناس هستند و اکثریت افراد طرفدار حزب سوسیال دموکرات اعتقاد به خدا دارند.
سوال دیگر در مورد معجزه به عنوان یکی از تعالیم مسیحیت است که تنها دو سوم آلمانی ها (۶۶%) به معجزه اعتقاد دارند اما فقط ۵۵% آنها معجزه را از طرف خدا می دانند. در میان اعضای کلیسا اعتقاد به معجزه با اعتقاد به خداوند برابر است و در این میان افراد بی دین سهم بیشتری از اعتقاد به معجزه حدود ۵۱% را به خود اختصاص دادند.
اعتقاد به جاودان بود روح در میان آلمانی ها ۴۶% و در میان اعضای کلیسا این اعتقاد و زندگی پس از مرگ ۵۳% است. اعتقاد به فرشتگان، بهشت و جهنم در باور عموم جامعه کمتر به چشم می خورد.
از این نظرسنجی می توان اینگونه نتیجه گرفت که اعتقادات مسیحیت سنتی در میان اعضای کلیسا با اعتقادات شخصی آنها تفاوت دارد.

ترجمه: کانال مطالعات زبان و فرهنگ آلمانی

مطالب مرتبط