تلاش صهیونیست‌ها براى شکست مذاکرات آتى هسته‌اى

به دنبال پیروزى جمهورى خواهان در انتخابات میان دوره اى کنگره آمریکا، مقامات رژیم صهیونیستى که پس از قطع گفتگو هاى صلح با فلسطینی ها در لاک خود فرو رفته بودند از این پیروزى به وجد آمده و دوباره تحرکات سیاسى و تبلیغاتى خود را شدت بخشیده اند. از دید کارشناسان امور آمریکا، با بدست گرفتن مجلس نمایندگان توسط جمهورى خواهان و کاهش نفوذ دموکرات ها در مجلس سناى آمریکا، قدرت اوباما در صحنه داخلى آمریکا کاهش یافته و در صحنه بین‌الملل نیز اوباما قادر نخواهد بود در همه زمینه هایى که در دو سال اول ابتکار داشت به کار خود با همان قوت ادامه دهد. یکى از این موضوعات نوع تعامل آمریکا و اسرائیل است که گفته می شود در دوسال آینده شدیداً تحت تأثیر قدرت یافتن دوباره جمهورى خواهان در صحنه سیاسى آمریکا قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر فشار جمهورى خواهان به اوباما براى ملایم برخورد کردن با اسرائیل از یک سو و نگرانى اوباما از فعالیت منفى لابى اسرائیل علیه وى در انتخابات سال 2012 از سوى دیگر باعث خواهد شد که باراک اوباما در برخورد با رژیم اسرائیل در طول دو سال آینده کاملاً‌ با احتیاط برخورد کند.
براى رهبران صهیونیست ها هیچ خبرى خوشحال کننده‌تر از پیروزى جمهورى خواهان و به تبع آن کاهش فشار اوباما برآنان نبود. آنها با علم به این موضوع بلافاصله فعالیت هاى دیپلماتیک و تبلیغاتى خود را آغاز کرده در این مسیر تحرک خود را بر تبلیغات سوء علیه جمهورى اسلامى ایران متمرکز کرده‌اند. نتانیاهو در سفر به شهر نیواورلئان آمریکا با جوبایدن ملاقات کرد و به وى گفت که تنها راه ترغیب ایران به دست برداشتن از برنامه هسته اى‌اش تهدید نظامى صریح علیه ایران است. وى سخنان مشابهى را در جمع یهودیان آمریکا مطرح کرد. چند روز قبل از آنان نیز وزیر دفاع اسرائیل طى سخنان در کانادا از پیشرفت در مذاکرات آتى ایران و 1+5 اظهار ناامیدى کرد و گفت هدف ایران مقابله با کل جهان است.

تحرکات جدید صهیونیست ها با چند هدف صورت می گیرد.
ایجاد جو منفى بین المللى در خصوص موفقیت آمیز بودن مذاکرات آتى ایران و 1+5 قبل از آغاز مذاکرات انحراف اذهان عمومى جهان از موضوع سلاح هاى هسته اى رژیم صهیونیستى و لزوم برخورد با آن.
از اولویت خارج کردن موضوع مذاکرات با فلسطینی ها و فشار برآنها براى شروع مذاکرات بدون توقف شهرک سازی.
جالب توجه است که یک روز بعد از ملاقات نتانیاهو با بایدن،وزارت کشور اسرائیل اعلام کرد که برنامه ریزى براى ساخت 1300 آپارتمان در شرق بیت‌المقدس را آغاز کرده‌اند. اعلام موضع مشابه توسط وزارت کشور آن رژیم در ماه مارس گذشته در خصوص شهرک سازى در سرزمین اشغالى همزمان با سفر بایدن به اسرائیل روابط آمریکا و رژیم صهیونیستى را تا حدودى تیره ساخت و مقامات آن رژیم در زمینه دخالت آمریکا در فرآیند صلح در خاورمیانه با احتیاط بیشترى برخورد می کردند.
از دید صهیونیست ها نتایج انتخابات اخیر میان دوره اى آمریکا این فرصت را براى آنها بوجود آورده که یک بار دیگر از موضع قدرت با آمریکاییها برخوردکرده و تلاش کنند از شکست هم حزبی هاى اوباما در انتخابات اخیر حداکثر بهره‌بردارى را بنمایند.
در چنین شرایطى که فشار صهیونیست‌ها و نئوکان‌‌‌هاى آمریکا براى به شکست کشاندن مذاکرات آتى هسته‌اى ایران و 1+5 هر روز شدیدتر می شود، ضرورى است جمهورى اسلامى ایران با حفظ اصول خود وارد مذاکره شده و با در نظرگرفتن حقوق بلامنازع کشورمان مذاکرات را تا به نتیجه رسیدن آن و لغو تحریم‌ها ادامه دهد. بدیهى است در صورتى که طرف مقابل هیچ نوع انعطافى از خود نشان ندهد و بر مواضع خود اصرار داشته باشد، ما هیچ مسئولیتى در قبال شکست مذاکرات به عهده نخواهیم داشت.

منبع: سایت ایراس
نویسنده : سید صادق خرازی

مطالب مرتبط