برگزاری کارگاه آموزشی تأثیر ساختارهای مالی بر مالیات اسلامی

هفتمین کارگاه سالانه‌ مسائل فقهی معاصر
زمان: 4-5 ژوئیه 2019
مکان: مؤسسه المهدی، بیرمنگام، انگلستان

هفتمین کارگاه آموزشی سالانه فقهی در مؤسسه المهدی با هدف تسهیل دانش‌پژوهی در حوزه‌ تأثیر ساختارهای مالی بر پرداخت مالیات‌های اسلامی و با بررسی موضوعات زیر برگزار می‌گردد: مطالعات تاریخی در مورد مؤسسات مالی برای پرداخت مالیات در اسلام و دیگر تعهدات مالی (نظیر صدقات، زکات، خمس ، فدیه، کفاره، فطریه و وقف) و …
 منبع: IRIC به نقل از Al-Mahdi Institute