فراخوان مقاله برای نخستین کنفرانس سالانه اقلیت‌های مسلمان و حقوق بشر

«اسلام و مسلمانان در بریتانیا: افراط گرایی، افراط زدایی، اسلام هراسی و حقوق بشر»
🔸 زمان: 5 سپتامبر 2019
🔹 مکان: مرکز پیشرفت عرب، لندن، انگلستان
♦️ مهلت ارسال چکیده: 6 ژوئیه 2019

این کنفرانس با موضوع «اسلام و مسلمانان در بریتانیا: افراط گرایی، افراط زدایی، اسلام هراسی و حقوق بشر» و با هدف افزایش تحقیقات آکادمیک درمورد مسائل اقلیت های مسلمان در بریتانیا برگزار خواهد شد.
برخی موضوعات پیشنهادی برای مقالات عبارتند از:
• مهاجرت مسلمانان به بریتانیا، تأثیرات تاریخی، اجتماعی، سیاسی و آموزشی وطن
• مسلمانان در بریتانیا و مسأله هویت و ارزش های اسلامی و انگلیسی و …
منبع: IRIC به نقل از http://mmhrc.co.uk

مطالب مرتبط