کاظم معتمد نژاد

کاظم معتمد نژاد

تولد :
– اردیبهشت ۱۳۱۳ هجری شمسی، بیرجند 

تحصیلات :
– دیپلم ششم متوسطه، خرداد ۱۳۳۲، دبیرستان مروی تهران 
– لیسانس رشته قضایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۳۶ 
– شهادتنامه های پایان تحصیلات دوره دکترای رشته قضایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران،۱۳۳۹ 
– دکترای دولتی علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه پاریس، ۱۹۶۴ (۱۳۴۳)
– دکتری تخصصی روزنامه نگاری از انستیتوی مطبوعات و علوم خبری در دانشگاه پاریس، ۱۹۶۴ (۱۳۴۳)
– دیپلم عالی تدریس روزنامه نگاری از مرکز بین المللی تعلیمات عالی روزنامه نگاری دانشگاه استراسبورگ، ۱۹۶۳ (۱۳۴۲)

خدمات دانشگاهی:
– دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران ۱۳۴۹ – ۱۳۴۴ 
– استاد و رئیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ۱۳۵۹ – ۱۳۴۴ 
– استاد گروه علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، از۱۳۶۰
– استاد مهمان دانشگاه های فرانسه (پاریس و رن) ۱۳۶۸ – ۱۳۶۲ 
– مدیر تحقیقات ( استاد راهنمای رساله های دکترا) دانشگاه پاریس از سال ۱۳۶۲

خدمات مطبوعاتی:
عضو هیأت تحریریه و مدیر بخش اخبار و مقالات خارجی روزنامه کیهان، ۱۳۴۰ – ۱۳۳۶ 

خدمات حقوقی :
– وکیل پایه یک دادگستری، از سال ۱۳۴۶ 
– مشاور حقوقی اتحادیه بین المللی ارتباطات دور، از ۱۳۷۹ 

همکاری در تأسیس مؤسسات و دوره های آموزشی و پژوهشی:
– عضو مؤسس دوره عالی روزنامه نگاری، مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی ودانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ۱۳۵۰ – ۱۳۴۳ 
– عضو هیأت مؤسس بخش ارتباطات بین المللی ” انچمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی ” ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) 
– عضو هیأت مؤسس “مرکز مطالعات فراملی ارتباطات واطلاعات در کشورهای آسیا،آفریقا و آمریکای لاتین، پاریس ” ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) دوره فوق لیسانس علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۶۸ 
– عضو مؤسس دوره دکتری علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۵ 
– عضو مؤسس “مرکز پژوهش های ارتباطات ” وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی و وزارت پست و تلگراف و تلفن، ۱۳۷۵ 
– پیشنهاد دهنده تاسیس ” مرکز مطالعات و تحقیقات ارتباطات در آسیای مرکزی ” با همکاری یونسکو در تهران، از طریق کمیسیون ملی یونسکو در ایران در سال ۱۳۷۴ که پس از اعزام یک هیأت بررسی و امکان سنجی از سوی سازمان مذکور به ایران و کشورهای منطقه، همچنان در حال مطالعه و مذاکره است.

همکاری در ایجاد انجمن ها :
– عضو هیأت مؤسس ” انجمن دفاع از آزادی مطبوعات” تابستان ۱۳۵۷ 

عضویت در انجمن های علمی بین المللی:
– عضو “انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات جمعی” از سال ۱۹۶۲ 
– عضو ” انجمن بین المللی حقوق فضا” از سال ۱۹۶۷ 
– عضو ” انستیتوی بین المللی ارتباطات” از سال 
– عضو ” انجمن فرانسوی علوم ارتباطات و اطلاعات “، از سال ۱۹۸۳ 

کتاب های چاپ شده
– روزنامه نگاری با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی 
– فرهنگ علوم ارتباطات. با همکاری دکتر نعیم بدیعی
– وسایل ارتبات جمعی 
– بازنگری در روزنامه نگاری معاصر
– روش تحقیق درمحتوای
– وسایل ارتباط جمعی(جلد دوم)
– تحقیق در محتوای برنامه های رادیو ایران
– تکنولوژی های نوین ارتباطی: از تلگراف و تلفن تا ماهواره و اینترنت
– کتابشناسی ارتباطات درکشورهای در حال توسعه به زبان های انگلیسی و فرانسه (۲ جلد)
– حقوق مطبوعات: بررسی تطبیقی میان حقوق آزادی مطبوعات و اداره انتشار آن ها
– مبانی حقوق ارتباطات
– اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی 

منبع:
 http://motamednejad.ir 

مطالب مرتبط