مولفه های سیاسی اعتماد به نفس ملی

دانلود فایل

فایل حاضر سخنرانی علی اصغر پور عزت با عنوان مولفه های سیاسی اعتماد به نفس ملی است که در همایش ملی “فرهنگ عمومی، اعتماد به نفس ملی و انقلاب اسلامی” در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ ایراد گردید.

مطالب مرتبط