واکنش شدید مسلمانان دانمارک پس از تبدیل شدن مهاجرت به یک کشمکش انتخاباتی

پس از آنکه اغلب جناح‌های سیاسی دانمارک به سیاست‌های ضد مهاجرت روی آوردند، جمعیت رو به رشد مسلمانان دانمارک عنوان کرده‌اند که با محرومیت‌ و بدرفتاری مواجه شده‌اند. تعداد مهاجرانی که از غیر کشورهای غربی با تبعیض نژادی مواجه شده‌اند از 43% در دو سال گذشته به 48% رسیده است و تعداد جرم‌های ضد دینی و نژادپرستانه از 228 مورد در سال 2016 به 365 مورد در سال 2017 رسیده است.

منبع: IRIC

مطالب مرتبط