پر‌خواننده‌ترین کتاب اخیر فرانسه با موضوع تروریسم اسلامی

این کتاب با نام «درگیری‌های مخفیانه مدیریت امنیت داخلی» که توسط ناشر انگلیسی زبان آمریکایی – انگلیسی منتشر شده در چند هفته گذشته به سرعت در لیست پر‌فروش‌ترین‌های فرانسه قرار گرفت. علاوه بر پوشش خبری انتشار این کتاب، در اتفاقی نادر یکی از مهم‌ترین هفته‌نامه‌های خبری فرانسه به نام نوول اُبزِرواتور، عکس این کتاب را بر روی جلد خود چاپ نموده است.
نویسنده‌ی کتاب خود را در یک تیم هفت نفره‌ی مخفی ضد تروریسم که چهار نفر آن‌ها مسلمان هستند، جا زده است و در این اثر با توجه به همراهی این تیم یک نگاه درون‌گروهی به مخالفین مخفی ضد تروریسم کشور می‌اندازد.
منبع: IRIC

مطالب مرتبط