انتشار نظرسنجی مسلمانان آمریکا در سال 2019 توسط مؤسسه درک و سیاست اجتماعی (ISPU)

مؤسسه ISPU چهارمین نظرسنجی سالیانه‌ خود را منتشر کرده و در آن از گروه‌های مختلف دینی مانند مسلمانان، یهودیان، مسیحیان کاتولیک، پروتستان و انجیلی، و گروه‌های بدون وابستگی مذهبی نیز گزارش منتشر نموده است.
در این نظرسنجی که با همکاری پروژه‌ ابتکاری Bridge در دانشگاه جورج تاون انجام شده، از یک «شاخص اسلام‌هراسی» استفاده شده که شامل پنج کلیشه منفی از نگاه‌های منفی نسبت به مسلمانان در جامعه است که با پذیرش بیشتری نسبت به سیاست‌های ضد اسلامی نهادهای عمومی مرتبط است. نتیجه کلی حاکی از افزایش اسلام‌هراسی در جامعه آمریکا است.

مطالب مرتبط