محیط کار و نسلهای مختلف

آیا هرگز از اینکه عکس العمل پیام شما در دیگران – جهت ایجاد انگیزش درانجام کار با مشکل روبرو شده – تعجب کرده اید؟ آیا متوجه تفاوت درنحوه ایجاد ارتباط با والدین و جوانان شده اید؟

در ایجاد ارتباط صحیح با افراد علاوه بر تفاوتهای شخصیتی، اختلاف در طبیعت نسلهای مختلف نیز نیروی مضاعفی را به خود اختصاص می‌دهد. ازآنجائی که فرایند ارتباط با افراد مختلف یکی از مهمترین عوامل تولید خطای انسانی در محیط کار است. بنابراین نیازمند مشاوره و بهبود مهارتهای ارتباطی در برخورد با نیروی کار هستیم. سعی در فهم ویژگیهایی که باعث ناامیدی و دلسردی در نسلهای مختلف می شود از طرفی و محرکهای با ارزشی که به ما کمک می کند تا در ارتباط با نسلهای مختلف نیروی کار با همفکری و تعامل خودشان از تمام نیروی آنها بهره گیری نماییم از سوی دیگر ما را بسوی شناخت عوامل تعیین کننده و شاخص نسلهای مختلف رهنمون می شود.

نکات کلیدی در تعریف یک نسل:

– اخلاق کاری متفاوت

– آینده شغلی متفاوت

– به‌کار گیری روشهای متفاوت در انجام کار

– تعاریف متفاوت از کیفیت

– دلایل متفاوت جهت حضور افراد درمحل کار

در بیشتر سازمانها، نسلهای مختلفی در ارتباط با یکدیگر کار می کنند:

نسل قدیمی (55-70)

نسل با تجربه (40-55)

نسل ناشناس (28-40)

نسل هزارساله (10-28)

نسل قدیمی

مهمترین خصوصیت این نسل این است: " اول کار" . اگر شما با نسل قدیمی کار می کنید در شناخت گذشته و تجربیات ایشان و اولویتهای شغلی و نیازهای شخصیتی آنها وقت بگذارید. در محیط کار، این نسل مشارکتی، وفادار، منظم و مهربان هستند. در ارتباط با این نسل درهنگام توضیح عقاید جدید، صبور باشید .

ممکن است این افراد سرسخت باشند بنابراین محیط شان باید رضایت بخش و قابلیت بکارگیری مهارتهای تجربی را داشته باشد. اخلاق کاری سخت دارند آنها دوست دارند که از آنها تقاضای نصیحت کنید و انتظار دارند به نصایحشان گوش دهید. در برخورد با آنها از ارتباط نزدیک استفاده کنید.سعی بر آن شود که تقدیرها به صورت کتبی انجام گیرد. نسل قدیمی علاقه مند است در محیطی کار کنند که بوی زندگی می‌دهد. فضایی برای نفس کشیدن نه جایی که پیام صوتی و پست الکترونیکی استفاده می شود. به خاطر بسپارید آنها با کامپیوتر و بازی های ویدئویی و سیستم های موبایل بزرگ نشده اند و با سیستم های پیشرفته کامپیوتری غریبه اند . با این وجود آنها تغییرات زیادی در زندگی خود دیده اند و سازگاری نموده اند.

نسل با تجربه

برای کار زندگی می کند. آنها در محیط مسابقه می‌دهند، پیشرفت را جستجو می کنند و در کار سخت کوش هستند. آنها با این ایده بزرگ شده اند که برای باقی ماندن باید سخت کار کرد و کار سخت انجام داد. آنها به استقبال مشکلات می‌روند تا براین اساس ارزش گذاری شوند آنها می خواهند بخشی از موفقیت باشند . به این نسل ثابت کنید که برای مهارتهای آنان ارزش قائلید. همچنین به دانش آنها و ظرفیت ایشان بها می دهید. اهداف مشخص و مسیر کلی را به آنها بگویید. آزادی و انعطاف پذیری را در رسیدن به اهداف برای ایشان در نظر بگیرید‌. بازتاب عملکردشان را نمایش داده و به آنها بعنوان یک دوست علاقه نشان دهید. در محیط کار یاد گرفته اند چگونه بدون استفاده از کامپیوتر مراحل مختلف کار را انجام دهند و درحالی که می‌دانند باید از کامپیوتر استفاده نمایند.

نسل مجهول ( ناشناس)

این نسل کار می کند که زندگی کند. در محیط کار آنها افرادی مستقل، متفاوت، انعطاف پذیر با جهت گیری های مشخص با تمرکز بر داشتن یک زندگی امروزی هستند. هنگامی که راه‌هایی برای موفقیت، رشد، ارتقا و مسئولیت ایجاد می شود آنها پر انگیزه تر ظاهر می شوند. به آنها تعاریف مشخص از اهداف بدهید و آزادی برای رسیدن به آن اهداف را به ایشان بدهید و بگویید که به آنها اطمینان دارید و برای ایجاد اعتماد به نفس در آنها اجازه دهید آنها کارهایی را مستقل انجام دهند تا پیشرفت ایشان متمایز باشد. به وقت آنها بها دهید و با آنها رو راست باشید. به آنها با آموزش جایزه بدهید و مسئولیت پذیری را در آنها افزایش دهید.این نسل انتظار بازتاب کارهایشان را از طرف سر پرستان خود دارند. در محیط کار با آنها به گونه ای برخورد کنید که کارهایی را که مشکل بوده است انجام دهند . آنها به گونه ای رشد نکرده اند که به شکل طبیعی بتوانند همچون نسل با تجربه از پس مشکلات بر آیند. آنها نسل کامپیوتر، تلفن همراه و پست الکترونیکی هستند. نظرشان در ارتباط با کامپیوتر به عنوان بخشی از محیط کار است و از تکنولوژی استقبال می نمایند. از آنجایی که همیشه در اطراف خود با کامپیوترسروکار داشته اند ممکن است یاد نگرفته باشند که چگونه میتوان کارها را بدون کامپیوترنیز انجام داد. چیزی که آنها را در کار دلگرم می نماید، تفریح هنگام کار، حقوق گرفتن و داشتن یک زندگی رضایتبخش است.

نسل هزارساله

این نسل زندگی می کند بعد کار . آنها در محیط کار، غیر رسمی، با فهم دیجیتالی و با کارکرد گروهی هستند. دارای تحصیلات خوب، علاقه‌مند به آزادی و انعطاف پذیر در برنامه های کاری بوده و خواسته های زیاد دارند. آنها علاقه مندند در پروژه های مختلف با قابلیت ریسک پذیری بالا کار کنند. نیازمند یک ساختار منظم و یک نظارت هستند آنها در جستجوی رضایتمندی و بازتاب موفقیتهای شغلی هستند. در ارتباط با سرپرست بلاواسطه سازمان خود، بسیار حساس هستند. تا آنجایی که بودن یا نبودن در شغل خود را وابسته به این ارتباط می دانند.بهترین روسای آنها کسانی هستند که کارمندانشان بخواهند و مایل باشند که به سرکار بروند نه اینکه مجبور باشند . آنها نیاز دارند که سرگرم شوند و رشد نمایند. آنها نسل کامپیوترهای پرتابل، پیامهای الکترونیک و بازیهای کامپیوتری هستند. آنها هرگزبا یک ماشین تحریر دستی، کار نکرده اند آنها در مدرسه در کلاسهائی شرکت کرده اند که جهت آموزش بهتر از پاورپوینت استفاده شده است.

آنها با تلفنهای همراه احساس در خانه بودن را دارند با کامپیوترهای پیشرفته را ه حلهای مشکلات را پیدا می‌کنند و عمدتا انتظار دارند که از کامپیوتر و تکنولوژی بیشتر در محیط کار استفاده شود. در ارتباط با این نسل شما نیاز دارید که نیازمندیهای خود را جهت انجام وظایف به‌وضوح بیان کنید. به تمام سوالاتشان پاسخ دهید و صبور باشید. همچنین دوست دارند موقعیتهایی جهت آموزش و توسعه مهارتهایشان داشته باشند.

و در انتها تمام نسلها می خواهند که:

کاری را که رضایت شخصیتی آنها را فراهم می آورد انجام دهند.

کارفرمایانی را می خواهند که زندگی شخصی آنها برایشان مهم بوده و آنها را درک کنند

کاری را می خواهند که هم کارفرما و هم مشتری به آن ارزش گذارد.

و کارفرما درک واضحی از نظراتشان داشته باشد.

مزایای استفاده از چندین نسل در یک گروه کاری:

گروه می‌تواند جاذب استعدادهای افراد در تمام سنین با قدرتهای مختلف باشد.

گروه انعطاف پذیری بیشتری خواهد داشت

گروه در بدست آوردن بازارهای بیشتر به‌خاطر استفاده از نسلهای مختلف در کنار هم موفق‌تر است.

تصمیمات قوی‌تری بخاطر پایه محکم و گسترده گرفته می‌شود.

گروه از خلاقیت بیشتری برخوردار می‌گردد.

گروه می‌تواند نیازهای متنوع جامعه را برآورده سازد.

امروزه شرکتها متوجه ظرفیتهای مثبت استفاده از نیروهای متنوع از نسلهای مختلف در محیط کار شده اند. آنها نظرات قوی و متنوع وخواستها و انگیزشهای مختلف را کسب می کنند. وقتی که تیم شامل نسلهای مختلف می‌شود تمام افقهای دید مورد استفاده قرار می‌گیرد سیستم‌ها، کاربردی‌تر می شوند. اختلافها به تولید تبدیل می گردد بشرط آنکه ما آنها را بپذیریم و به‌کار ببندیم. تنوع نیروی کار در شرکت، تفکر ریسک پذیری شرکت را بالا می برد.

هر کدام از این نسلها قدرتهای متفاوتی در فهم مسائل دارند. جایی که پذیرش تنوع نیروی کار مورد تائید است، می‌توان پلی برای کوتاه کردن فاصله ها و توسعه بیشتر یافت و رضایتمندی همگان را حاصل نمود. بنابراین برخورد با نسلهای مختلف را یاد بگیریم تا ارتباطی سازنده و هدفمند در محیط کار برقرار نمائیم.

منبع: ماهنامه تدبیر 1385 شماره 173
نویسنده : زری نوری فرد