گوگلیلمو مارکنی

(1874-1937م.)
فیزیکدان ایتالیایی و مخترع رادیو؛ در دوران تحصیل به مسائل مربوط به تلگراف و بی‌سیم علاقه‌مند شد. در سال 1896م. فرستنده‌ای اختراع کرد که امواج بی‌سیم را تا چند صد متر منتشر کرد. در سال 1897م. موفق شد ارتباط بی‌سیمی میان لورناک و کانال بریستول در فاصله‌ای حدود 15 کیلومتر برقرار کند. آزمایش‌های مداوم او منجر به پیشرفت علم تلگراف بی‌سیم و ارتباط میان اروپا و امریکا شد. در سال 1909م. بخشی از جایزه نوبل فیزیک به او تعلق گرفت. در سال 1930م. رئیس آکادمی سلطنتی ایتالیا شد.
کتاب فرهنگ اعلام سخن. صفحه 1851.