گوگلیلمو مارکنی

(۱۸۷۴-۱۹۳۷م.)
فیزیکدان ایتالیایی و مخترع رادیو؛ در دوران تحصیل به مسائل مربوط به تلگراف و بی‌سیم علاقه‌مند شد. در سال ۱۸۹۶م. فرستنده‌ای اختراع کرد که امواج بی‌سیم را تا چند صد متر منتشر کرد. در سال ۱۸۹۷م. موفق شد ارتباط بی‌سیمی میان لورناک و کانال بریستول در فاصله‌ای حدود ۱۵ کیلومتر برقرار کند. آزمایش‌های مداوم او منجر به پیشرفت علم تلگراف بی‌سیم و ارتباط میان اروپا و امریکا شد. در سال ۱۹۰۹م. بخشی از جایزه نوبل فیزیک به او تعلق گرفت. در سال ۱۹۳۰م. رئیس آکادمی سلطنتی ایتالیا شد.
کتاب فرهنگ اعلام سخن. صفحه ۱۸۵۱٫