چگونه مقاله مروری بنویسیم؟ همه چیز درباره مقالات مروری (2 از 7)

انواع مقاله مروری چیست؟

مقاله مروری نیز خود به سه دسته دیگر تقسیم می‌شود که از لحاظ نگارش و تعداد کلمات با هم متفاوت هستند.

1️⃣ مقاله مروری روایتی (Narrative Review)

این نوع مقاله مروری برای موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد. در مرور روایتی به خلاصه­ ی مطالعات اولیه و اصیل یک موضوع پرداخته می­‌شود. نتیجه این مقالات به جای کمیت به کیفیت اشاره دارد.

2️⃣ مقاله مروری نظام‌مند (Systematic Review)

این نوع مقاله به روی یک پرسش تمرکز دارد و در طول مقاله سعی می ­شود با ارائه ­ی شواهد و تجزیه تحلیل موضوع به آن پرسش اولیه پاسخ داده شود. نتیجه نهایی از میان تحقیقات متفاوتی بیرون کشیده می­‌شود.

3️⃣ مرور بهترین شواهد (Best Evidence)

این نوع مقاله در حقیقت حد وسط بین دو مقاله مروری دیگر است و می­ توان آن را ترکیبی از این دو دانست. در این نوع مقاله مروری اطلاعات کافی از یک پژوهش در اختیار خواننده قرار می­‌گیرد به طوری که خواننده می‌تواند به طور مستقل بر اساس آن شواهد نتیجه‌گیری کند.

تعداد کلمات مقاله مروری

باید هنگام نوشتن یک مقاله مروری به طول آن دقت داشته باشید. مقالات روایتی (Narrative Review) معمولا بین ۸۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ متغیر هستند. مقالات مروری نظام‌مند (Systematic Review) اغلب کوتاه ­تر نوشته می‌شوند و کمتر از ۱۰۰۰۰ کلمه دارند.

مطالب مرتبط