چگونه مقاله مروری بنویسیم؟ همه چیز درباره مقالات مروری (7 از 7)

7️⃣ تقدیر و تشکر

نوشتن این بخش کاملا اختیاری است و جزو مقاله در نظر گرفته نمی­ شود و معمولا بیشتر از یک صفحه یا چند جمله را نیز به خود اختصاص نمی‌دهد. می­ توانید در این قسمت از افراد یا سازمان‌­هایی که شما را در راه نگارش این مقاله کمک کرده­ اند تشکر کنید.

8️⃣ فهرست‌­ها

همانند سایر مقالات، بخش آخر مقاله نیز به رفرنس‌­ها و مقالات و تحقیقاتی که به آن­ ها ارجاع شده پرداخته می­ شود. هرچند این قسمت نیز در تعداد کلمات و صفحات مقاله مروری محاسبه نمی­ شود اما معمولا برای نوشتن یک مقاله مروری خوب از حداقل ۵۰ مرجع مختلف استفاده می‌شود.

اگرچه این تعداد به موضوع مورد بررسی شما نیز بستگی دارد شاید این تعداد مقاله و پژوهش در آن زمینه وجود نداشته باشد اما هر چه مقالات بیشتری در این قسمت داشته باشید اعتبار بیشتری به مقاله‌تان می‌بخشید.

مطالب مرتبط