نحوه نوشتن روش تحقیق مقاله

هدف از چاپ مقاله، انتشار یافته‌ها و افزایش دانش در مورد موضوعات مختلف است. یکی از عواملی که بر نظر داوران مجلات تاثیر گذاشته و شانس مقاله را برای گرفتن اکسپت افزایش می‌دهد، روش تحقیق مقاله است. توجه کنید که مقالات علمی تنها شامل نتایج پژوهش نیست، بلکه باید توضیح داده شود که چگونه این نتایج به دست آمده و از چه روش‌هایی برای دستیابی به این نتایج استفاده شده است.
این توضیحات باید در بخش روش تحقیق مقاله به روشنی بیان شود تا هر فرد دیگری بتواند این آزمایشات را تکرار کرده و اعتبار نتایج را ارزیابی کند. به عبارتی خواننده باید بداند که شما چه کاری و چگونه آن را انجام دادید و چرا این شیوه را انتخاب کردید.

بخش روش تحقیق مقاله باید شامل چه مطالبی باشد؟
توجه کنید که در فرمت برخی ژورنال‌های فارسی این بخش را تحت عنوان مواد و روش‌ها و در برخی ژورنال‌های انگلیسی Materials and Methods و یا Methodology نامیده‌اند؛ اما در همه ژورنال‌ها، در این بخش باید توضیح داده شود که از چه روش‌ها و آزمایش‌هایی استفاده شده و دلیل منطقی شما برای انتخاب این روش چیست.

مطالب مرتبط