استناد چیست؟ (بخش 1)

🔹یک «استناد» این است که شما به خوانندگان خود بگویید که برخی از مواد در پژوهش شما از منبع دیگری آمده است. همچنین به خوانندگان خود اطلاعات لازم برای پیدا کردن آن منبع را بدهید. از جمله: اطلاعات مربوط به نویسنده، عنوان پژوهش، محل دسترسی و…

🔹استناد راهی برای دادن اعتبار به افراد برای کارهای خلاقانه و فکری آن‌ها است. پژوهشگر برای حمایت از تحقیقات خود از استناد استفاده می‌کند. همچنین می‌تواند برای یافتن منابع خاص و مبارزه با سرقت ادبی از استناد استفاده کند. به طور معمول، استناد می‌تواند شامل نام نویسنده، تاریخ، محل چاپ، انتشارات، عنوان مجله یا DOI باشد.

مطالب مرتبط