نحوه استنادها در درون و بیرون متن (بخش 3)

از آنجاییکه تحقیقات علوم انسانی نشان می‌دهد که چگونه یک نوشتار روی یک اثر تاثیر می‌گذارد، سبک MLA تاکید بر نام نویسنده و صفحه در متن اصلی دارد. این اطلاعات به محققان اجازه می‌دهد تا به راحتی جملات دقیقی را که در حال تجزیه و تحلیل هستند ردیابی کنند. سبک APA، که توسط انجمن روانشناسی آمریکا تعریف شده است، در علوم اجتماعی رایج است.

اگر چه نام نویسنده یک عنصر مهم در استنادهای APA است، این سبک بر سال انتشار منبع، به جای تعداد صفحه، تاکید می‌کند، که به خواننده امکان می‌دهد تا هر چه سریع‌تر به بررسی تحقیقاتی که در حال نوشتن درباره آنها پرداخته شده است، باشد. جایگزینی برای استناد در متن، استفاده از پانویس‌ها است. زمانی که نیاز به دیدن استناد در همان لحظه نباشد آن را به انتهای متن ارسال می‌کنند.

مطالب مرتبط