نحوه استفاده از نقل قول در مقاله علمی (بخش 3/پایان)

 

2️⃣ نقل قول غیرمستقیم

بسیاری از موارد، زمانی که می خواهیم، از گفتار و نوشته های دیگران در نوشته های خود استفاده کنیم، برای آنکه نوشته ما از سرقت ادبی در امان بماند، جمله را تغییر داده و بصورت ویرایش شده در متن استفاده می کنیم. به این حالت نقل قول غیر مستقیم می گویند. در واقع برخی کلمات در داخل جمله با کلمات متراف خود جایگزین می شود تا جمله از حالت کپی خارج شود. در این نوع جملات دیگر نیازی به کوتیشن نمی باشد. اما بر خلاف تصور برخی افراد که فکر می کنند با تغییر در جمله دیگران می توانند آنن را منحصر به خود بدانند و نیازی به ذکر منبع نیست، تحت هر شرایطی، هر جمله ای که مطعلق به شما نمی باشد، با وجود تتغییرات فراوان در آن، باز هم بایستی به منبع اصلی آن ارجاع دهید تا مطلب اصالت و اعتبار خود را حفظ نماید.

مطالب مرتبط