فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی؛ شماره 68، تابستان 1398

فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی؛ شماره 68، تابستان 1398

1

تحلیل ارتباط هوشمندسازی و پایداری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران)

صفحه 1-21حسن اسماعیل زاده

2

شناسایی و تحلیل همدیدی تیپ‌های هوای شهر اهر

صفحه 22-44کریم امینی نیا؛ علی محمودی

3

بررسی بعد فرکتالی چاله بیجار با تأکید بر تغییرات سطح اساس

صفحه 42-61غلام حسن جعفری؛ هژیر محمدی

4

برآورد مقدار تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز)

صفحه 62-79علی محمد خورشیددوست؛ حمید میرهاشمی؛ موسی نظری

5

تحلیل فضایی تاب‌آوری اجتماعی، اقتصادی اجتماعات محلی در برابر زلزله (مطالعه موردی: بخش آفتاب – شهرستان تهران)

صفحه 89-109علیرضا دربان آستانه؛ مصطفی هرائینی

6

تعیین مکانهای بهینه احداث پایگاههای چند منظوره مدیریت بحران در مناطق با خطر زلزله بالا (شمال تبریز)

صفحه 111-132مجید رضایی بنفشه؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مینا محسن زاده

7

تحلیل نگرش و انتظارات روستائیان از فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی مطالعه موردی: دهستان دهدشت غربی- شهرستان کهگیلویه

صفحه 133-154احمد رومیانی؛ طاهره صادقلو؛ سروش صناعی مقدم

8

مقایسه روش‌های زمین آمار در پهنه‌بندی شاخص فرسایندگی باران (مطالعه موردی: استان فارس)

صفحه 155-173سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ سهیلا زارع؛ مهدی تازه

9

تحلیل سینوپتیکی – دینامیکی روند شکل‌گیری الگوهای رودباد تراز پایین خلیج فارس و بررسی نقش آن در شار رطوبت منطقه

صفحه 175-193بهروز ساری صراف؛ شعیب آب خرابات

10

تحلیل عوامل موثر در مدیریت برنامه‌ریزی ساخت‌و‌ساز مجتمع‌های مسکونی مبتنی بر پایداری در ایران

صفحه 195-213اسماعیل ضرغامی؛ حمیدرضا عظمتی؛ درسا فتوره چی

11

ارزیابی شهر تبریز از منظر شاخص های شهر مطلوب سالمندان

صفحه 214-240ابوالفضل قنبری

12

برنامه ریزی استراتژیک بهبود جایگاه سیستم حمل و نقل شهری در شهرکرد با استفاده از تلفیق رویکردهای SWOT و QSP

صفحه 241-260

13

تحلیل ارتباط میان ساختار فضایی و رشد پراکندۀ محلات شهری به روش چیدمان فضا(مطالعه موردی: شهر شیراز)

صفحه 261-280علی موحد؛ زهرا صحراییان؛ محمد سلیمانی

14

ارزیابی توانمندی‌ها و چالش‌های طبیعی زمین برای فعالیت کشاورزی در شهرستان فریدونشهر

صفحه 281-300سیدهدایت اله نوری؛ آمنه جوزی خمسلوئی


15

بررسی و تحلیل مقالات نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی طی سال‌های 1394-1396 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

صفحه 330-351فاطمه علی نژاد چمازکتی؛ سعیده میرحق جو لنگرودی