فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی؛ شماره ۶۸، تابستان ۱۳۹۸

فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی؛ شماره 68، تابستان 1398

۱

تحلیل ارتباط هوشمندسازی و پایداری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه ۶ شهر تهران)

صفحه ۱-۲۱حسن اسماعیل زاده

۲

شناسایی و تحلیل همدیدی تیپ‌های هوای شهر اهر

صفحه ۲۲-۴۴کریم امینی نیا؛ علی محمودی

۳

بررسی بعد فرکتالی چاله بیجار با تأکید بر تغییرات سطح اساس

صفحه ۴۲-۶۱غلام حسن جعفری؛ هژیر محمدی

۴

برآورد مقدار تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز)

صفحه ۶۲-۷۹علی محمد خورشیددوست؛ حمید میرهاشمی؛ موسی نظری

۵

تحلیل فضایی تاب‌آوری اجتماعی، اقتصادی اجتماعات محلی در برابر زلزله (مطالعه موردی: بخش آفتاب – شهرستان تهران)

صفحه ۸۹-۱۰۹علیرضا دربان آستانه؛ مصطفی هرائینی

۶

تعیین مکانهای بهینه احداث پایگاههای چند منظوره مدیریت بحران در مناطق با خطر زلزله بالا (شمال تبریز)

صفحه ۱۱۱-۱۳۲مجید رضایی بنفشه؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مینا محسن زاده

۷

تحلیل نگرش و انتظارات روستائیان از فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی مطالعه موردی: دهستان دهدشت غربی- شهرستان کهگیلویه

صفحه ۱۳۳-۱۵۴احمد رومیانی؛ طاهره صادقلو؛ سروش صناعی مقدم

۸

مقایسه روش‌های زمین آمار در پهنه‌بندی شاخص فرسایندگی باران (مطالعه موردی: استان فارس)

صفحه ۱۵۵-۱۷۳سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ سهیلا زارع؛ مهدی تازه

۹

تحلیل سینوپتیکی – دینامیکی روند شکل‌گیری الگوهای رودباد تراز پایین خلیج فارس و بررسی نقش آن در شار رطوبت منطقه

صفحه ۱۷۵-۱۹۳بهروز ساری صراف؛ شعیب آب خرابات

۱۰

تحلیل عوامل موثر در مدیریت برنامه‌ریزی ساخت‌و‌ساز مجتمع‌های مسکونی مبتنی بر پایداری در ایران

صفحه ۱۹۵-۲۱۳اسماعیل ضرغامی؛ حمیدرضا عظمتی؛ درسا فتوره چی

۱۱

ارزیابی شهر تبریز از منظر شاخص های شهر مطلوب سالمندان

صفحه ۲۱۴-۲۴۰ابوالفضل قنبری

۱۲

برنامه ریزی استراتژیک بهبود جایگاه سیستم حمل و نقل شهری در شهرکرد با استفاده از تلفیق رویکردهای SWOT و QSP

صفحه ۲۴۱-۲۶۰

۱۳

تحلیل ارتباط میان ساختار فضایی و رشد پراکندۀ محلات شهری به روش چیدمان فضا(مطالعه موردی: شهر شیراز)

صفحه ۲۶۱-۲۸۰علی موحد؛ زهرا صحراییان؛ محمد سلیمانی

۱۴

ارزیابی توانمندی‌ها و چالش‌های طبیعی زمین برای فعالیت کشاورزی در شهرستان فریدونشهر

صفحه ۲۸۱-۳۰۰سیدهدایت اله نوری؛ آمنه جوزی خمسلوئی


۱۵

بررسی و تحلیل مقالات نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی طی سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۶ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

صفحه ۳۳۰-۳۵۱فاطمه علی نژاد چمازکتی؛ سعیده میرحق جو لنگرودی