انجمن بریتانیایی و ایرلندی اندیشه سیاسی

“انجمن بریتانیایی و ایرلندی اندیشه سیاسی” با هدف ارتقاء مطالعات در همه شاخه های اندیشه سیاسی تاسیس شد. مطالعات اندیشه سیاسی یک حوزه میان رشته ای است که با علوم سیاسی، فلسفه، تاریخ، حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد، و نیز مطالعات فرهنگی و ادبی در ارتباط می‌باشد. تصمیم برای ایجاد این انجمن در کنفرانس اندیشه سیاسی آکسفورد در ژانویه ۲۰۰۸ اتخاذ گردید و در کنفرانس سال ۲۰۰۹ اساسنامه و اعضای آن مورد تایید رسمی قرار گرفتند. از جمله آثار تالیف شده توسط اعضای این انجمن دو کتاب به نام های

A Republican Europe of States
و
Can Political Violence Ever Be Justified
می باشد که کتاب اول توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۱۹ و کتاب دوم نیز توسط انتشارات Polity Press در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است.
اطلاعات بیشتر در وب سایت انجمن: https://www.associationforpoliticalthought.ac.uk

مطالب مرتبط