فصلنامه اختلال‌های رفتاری و یادگیری، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۶

شماره جاری: دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۶، صفحه ۱-۸۱ (زمستان) 

علمی-پژوهشی

۱

اثربخشی بسته ترمیمی قابلیتهای حرکتی بر بهبود مهارتهای حرکتی کودکان مبتلا به اتیسم

صفحه ۱-۱۱
سمیه نظری؛ سعید حسن زاده
۲

تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی پایین

صفحه ۱۲-۲۴
علی اکبر ارجمندنیا؛ افضل‌السادات حسینی؛ سمیه ولی زاده
۳

تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی

صفحه ۲۵-۳۷
حسین کشاورز افشار؛ راضیه صفاری فرد؛ اصغر برابری
۴

تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان با اختلال هوشی‌

صفحه ۳۸-۵۴
فاطمه احمدی مقدم؛ باقر غباری بناب؛ فاطمه نصرتی
۵

روش درمانی مبتنی بر تعامل مادر-کودک برای علامت‌های جسمی-کارکردی در کودکان

صفحه ۵۴-۶۷
لیلا سلیمانی نیا؛ هادی بهرامی احسان؛ نسترن حبیبی آشتیانی؛ نیما قربانی
۶

شناسایی انواع خطاهای دیکته‌‌نویسی در دانش‌آموزان ابتدایی

صفحه ۶۸-۸۲
محمد ناصرپور؛ کمال درانی؛ کیوان صالحی