انواع شیوه‌های ارجاع‌دهی و رفرنس‌نویسی

1️⃣ روش ارجاع دهی به سبک APA
🔆 سبک APA یکی از محبوب­ ترین روش­ های استناد دهی درنوشته­ های علمی است. روش رفرنس‌نویسی به سبک APA توسط انجمن روانشناسی آمریکا (American Psychological Association) ایجاد شد و بیشتر در علوم اجتماعی و روان‌شناسی مورد استفاده قرار می ­گیرد.

🔆 امروزه بسیاری از تخصص ­های دیگر نیز از این روش برای استناد به منبع استفاده می­ کنند. روش APA از سیستم نویسنده-تاریخ پیروی می‌کند، روشی که در آن به شکل اختصاری و درون متن به منبع اشاره می‌کنید و در فهرست منابع تمام مرجع‌ها را به طول کامل لیست می‌­کنید.
❄️ نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک APA
🔆 ارجاع دهی درون متنی به روش APA
مثال: این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند (پاک سرشت و میلان، 1397، صفحه۲۲).

🔆 ارجاع در فهرست منابع به روش APA
مثال: پاک سرشت، علی و میلان، عدالت (1397)، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می‌کنند، جلد 2، چاپ سوم، تهران: انتشارات پنویس.

2️⃣ روش ارجاع دهی به سبک هاروارد (Harvard)
♦️روش هاروارد اغلب در علوم اقتصاد مورد استفاده قرار می­ گیرد. هیچ راهنمای رسمی برای این سبک وجود ندارد، بدین معنا که فقط چند تغییر کوچک وجود دارد. چند سازمان که یک راهنما برای این سبک ارجاع دهی ارائه کرده اند:
🔺موسسه استاندارد بریتانیا (British Standards Institution)
🔺خدمات انتشارات دولتی استرالیا (Australian Government Publishing Service (AGPS))
همانند روش APA ، هاروارد نیز از سیستم نویسنده-تاریخ پیروی می­ کند. همین مساله، ارجاع دهی به روش هاروارد را بسیار شبیه به APA می­ سازد.

🔷 نمونه‌ای از ارجاع دهی از یک کتاب به روش هاروارد (Harvard)
🔺ارجاع درون‌متنی به روش هاروارد
مثال: این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند (پاک سرشت و میلان، 1397، صفحه۲۲)..

🔺ارجاع در فهرست منابع به روش هاروارد
مثال: پاک سرشت، علی و میلان، عدالت (1397)، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند، جلد 2، چاپ سوم، تهران: انتشارات پنویس.

3️⃣ روش ارجاع دهی به سبک ونکور (Vancouver)
🎄 سبک ونکوور توسط کمیته بین المللی ویراستاران مجله پزشکی (ICMJE) ارائه شد و بیشتر در دنیای پزشکی مورد استفاده قرار می­ گیرد. به جای استفاده از سیستم نویسنده-تاریخ، در سبک ونکوور از سیستم عددی استفاده می­ شود. در نوشته، منبع با یک شماره مشخص می­ گردد در حالیکه جزییات منبع در یک لیست کامل در فهرست منابع قرار می­ گیرد.
🌀 نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک ونکوور

🔸نحوه ارجاع دهی درون متنی در روش ونکور
مثال: این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند.(۱)

🔸نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش ونکور
مثال: 1- پاک سرشت، علی و میلان، عدالت، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند، جلد 2، چاپ سوم، تهران: انتشارات پنویس: 1397.

4️⃣ روش ارجاع دهی به سبک شیکاگو (Chicago)
🌐 روش شیکاگو توسط راهنمای سبک شیکاگو (The Chicago Manual of Style) منتشر می­ شود و در علوم انسانی مورد استفاده قرار می­ گیرد. این سبک دو نوع مختلف دارد:

☀️ شیکاگو A : شما منبع را با اطلاعات کامل در پاورقی یا ته­ نویس و در فهرست کتب مربوطه اشاره می­ کنید.
☀️ شیکاگو B : شما منبع را به شکل اختصاری، با فرمت نویسنده-تاریخ ، در نوشته و یا در فهرست کتب به صورت لیستی کامل از منبع می­ نویسید.

🌐 نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش شیکاگو A
این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند.۱

🌐 نحوه ارجاع دهی در پاورقی یا ته­ نویس به روش شیکاگو A
1- علی پاک سرشت و عدالت میلان، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت برخورد می کنند. ­(تهران: انتشارات پنویس، 1397).

🌐 نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش شیکاگو A
پاک سرشت، علی و میلان، عدالت. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند. تهران: انتشارات پنویس،1397٫

🌐 نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش شیکاگو B
این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند( پاک سرشت و میلان 1397، ۲۲).

نحوه ارجاع در فهرست منابع به روش شیکاگو B
پاک سرشت، علی و میلان، عدالت.۲۰۱۰٫ زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می ­کنند. تهران: انتشارات پنویس.

مطالب مرتبط