روایت تصویری معین سقایی از غار یخ‌مراد

غار یخمراد در آزادبر مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان کرج، بخش مرکزی، ۴ کیلومتری جنوب گچسر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۵۷۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.
عکس از معین سقایی، تور لیدر قمی

غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی
غار یخ مراد، عکس از معین سقایی تورلیدر قمی

 

مطالب مرتبط