سامانه مصورسازی پژوهش (مپ)

یکی از نیازهای اصلی در عصر فناوری‌ اطلاعات، استخراج دانش از داده‌ها است. افزونگی داده و سرعت تولید آن در همهٔ حوزه‌ها، فرایند استخراج دانش از داده را به روش سنتی، زمان‌بر و پرهزینه کرده است. مصورسازی داده یکی از ابزارهای کاربردی در این زمینه است و به پژوهشگران در تحلیل داده و استدلال دربارهٔ آن کمک می‌کند.

سامانهٔ مصورسازی پژوهش (مپ) که به‌صورت آزمایشی توسط ایرانداک عرضه شده است، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های انجام‌شده در سطح کشور را از نظر مکانی، بررسی و مصورسازی می‌کند. این سامانه از طریق پردازش متن، به پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف، دو برچسب مختلف می‌زند:
۱. مکان تولید دانش (مبدأ) و ۲.مکان مصرف دانش (مقصد).
منظور از مکان تولید دانش، جایی است که پژوهش در آن انجام شده و مقصد دانش، جایی است که پژوهش با آن ارتباط دارد. پس از آن، اطلاعات به‌دست‌آمده، در یک موتور کاوش نمایه می‌شود و با استفاده از سیستم‌های مکانی وب‌پایه، نتایج حاصل از جست‌وجو، در یک نقشهٔ گرمایی روی نقشهٔ ایران مصورسازی می‌شود.

این سامانه، توزیع مکانی پژوهش‌های انجام‌شده در کشور را در یک تصویر کلی نشان می‌دهد. یکی از کاربردهای این سامانه کمک به سیاست‌گذاران، برای تصمیم‌گیری در حوزهٔ علم و فناوری است. همچنین این سامانه به تعیین نیاز واقعی پژوهش، و شناسایی شکاف‌های پژوهشی و بایسته‌های پژوهشی در هر مکان کمک می‌کند.

🌐 این سامانه به آدرس اینترنتی https://map.irandoc.ac.ir در دسترس است.
🔎 شیوهٔ جستجو:
این سامانه امکان جست‌وجو در سه فیلد عنوان، چکیده و کلیدواژه و همچنین جست‌وجو در سطح استان، شهرستان و شهر، و بازهٔ زمانی از سال ۱۳۵۰ را فراهم می‌کند.
همچنین امکان تعیین نمایش مصورسازی به‌شکل نقشهٔ گرمایی یا نشانه‌گذاری بر روی نقشه فراهم است. تعیین برچسب مکانی تولید دانش یا مصرف دانش در نمایش نتایج، از دیگر امکانات این سامانه است.

مطالب مرتبط