اندیشیدن درباره پست‌مدرنیته

دغدغه روشنفکری: تدریس و ترجمه «هستی و زمان»

دکتر عبدالکریم رشیدیان

این روزها تنها درگیر تدریس در دانشگاه هستم و نیز رفع خستگی از کار ترجمه کتاب «هستی و زمان» اثر مارتین هایدگر. البته این نکته را باید بگویم کار ترجمه این کتاب اردیبهشت سال گذشته تمام شد و آن را تحویل نشر نی دادم و ظاهرا نیز قرار بود این نشر آن را در نمایشگاه امسال عرضه کند اما تا جایی که من اطلاع دارم قرار بر این شده یکی از اساتید (به گمانم دکتر حمید عضدانلو) نمایه جامعی برای کتاب آماده کنند و به احتمال قریب به یقین کتاب حاضر طی چند ماه آتی منتشر و راهی بازار کتاب خواهد شد. من در این برگردان برخلاف فکر اولیه ای که در مورد نوشتن مقدمه ای مبسوط داشتم، مطلبی ننوشتم و تنها یادداشت کوتاهی را به جای مقدمه آوردم. این یادداشت کوتاه در واقع تنها بیان نکته هایی است که فکر می کردم لازم است مخاطب در مورد رویکرد های ترجمه بداند. من این نکته ها و رویکردها را در این مقدمه توضیح داده ام. امروزه بر این باورم مخاطب بهتر است به جای خواندن توضیحات مقدمه مترجم، با خود متن مواجه شود و از همه مهم تر مترجم می تواند نقش توضیحی خود را در پی نوشت های متن ایفا کند. اما این روزها با پایان یافتن دغدغه ترجمه کتاب «هستی و زمان» و کار تدریس در دانشگاه، به طرحی پژوهشی درباره پست مدرنیته می اندیشم که تصور می کنم در صورت سامان یابی در قالب کتابی منتشر شود. امیدوارم این کتاب پس از چاپش، مرجعی پیرامون پست مدرنیسم شود. البته قبل از هر سخنی باید گفت این تنها یک طرح است و تا زمان سامان یابی اش باید تنها خواند و اندیشید.

مطالب مرتبط