چگونه مقاله مروری بنویسیم؟ همه چیز درباره مقالات مروری (7 از 7)

7️⃣ تقدیر و تشکر

نوشتن این بخش کاملا اختیاری است و جزو مقاله در نظر گرفته نمی­ شود و معمولا بیشتر از یک صفحه یا چند جمله را نیز به خود اختصاص نمی ­دهد. می­ توانید در این قسمت از افراد یا سازمان ­هایی که شما را در راه نگارش این مقاله کمک کرده­ اند تشکر کنید.

8️⃣ فهرست ­ها

همانند سایر مقالات، بخش آخر مقاله نیز به رفرنس ­ها و مقالات و تحقیقاتی که به آن­ ها ارجاع شده پرداخته می­ شود. هرچند این قسمت نیز در تعداد کلمات و صفحات مقاله مروری محاسبه نمی­ شود اما معمولا برای نوشتن یک مقاله مروری خوب از حداقل ۵۰ مرجع مختلف استفاده می ­شود.

اگرچه این تعداد به موضوع مورد بررسی شما نیز بستگی دارد شاید این تعداد مقاله و پژوهش در آن زمینه وجود نداشته باشد اما هر چه مقالات بیشتری در این قسمت داشته باشید اعتبار بیشتری به مقاله ­تان می­ بخشید.

مطالب مرتبط