Pilgrimage in Islam: Traditional and Modern Practices

Pilgrimage in Islam: Traditional and Modern Practices (Foundations of Islam) by Sophia Rose Arjana

English | July 4, 2017 | ISBN: 1786071169 | 288 pages 

 

این کتاب از مجموعه کتاب های اساس اسلام از انتشارات Oneworld است که از چهارم ژولای 2017 در 288 صفحه به چاپ رسیده است. نویسنده این کتاب دکتر سوفیا رز آرجانا استادیار مطالعات دینی دانشکده فلسفه و دین دانشگاه کنتاکی غربی در آمریکا است که در زمینه های زیارت، اسلام‌ترسی، فرهنگ عمومی و فمینیسم؛ مقالات، کتابها و بخشهای زیادی را به رشته تحریر در آورده است. او مقالات متعددی در مورد شیعه در ARTS یا همان مجله جامعه(جمعیت) هنر در دین و مطالعات الهیاتی نیز نگاشته است. او در کتاب زیارت در اسلام به اماکن مخلف مذهبی مسلمانان که برای زیارت به آنجا می روند اشاره کرده و آنگونه که مشخص است نسبت به اماکن مذهبی شیعیان اطلاعات دارد.

مطالب مرتبط