فراخوان دریافت مقالات علمی و پژوهشی

انتشارات علمی JSEAS با همکاری طیف وسیعی از اساتید دانشگاه های معتبر ایران برای پنجمین سال متوالی نشریات علمی زیر را منتشر می نماید.

📕 بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند دعوت می شود تا مقالات علمی خود را جهت انتشار به دبیرخانه ارسال نمایند.

🗓 مهلت ارسال اثر: بهار 1399
🔍 مدت زمان داوری: دو الی سه هفته

📚نشریه روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی jopbs.jseas.ir
📚نشریه مدیریت، اقتصاد و حسابداری jomea.jseas.ir
📚نشریه علوم انسانی و علوم اجتماعی johs.jseas.ir
📚نشریه حقوق و علوم قضایی jolaw.jseas.ir
📚نشریه مهندسی عمران، شهرسازی و معماری jogca.jseas.ir
📚نشریه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات joct.jseas.ir
📚نشریه مهندسی صنایع و مدیریت jods.jseas.ir
📚نشریه علوم پایه و علوم مهندسی jorse.jseas.ir
📚نشریه تاریخ، ادبیات و علوم سیاسی johp.jseas.ir
📚نشریه ادبیات، فرهنگ و هنر jocu.jseas.ir
📚نشریه علوم کشاورزی و زراعت joagr.jseas.ir
📚نشریه مطالعات آموزشی و تربیتی joes.jseas.ir
📚نشریه علوم انسانی اسلامی joih.jseas.ir
📚نشریه زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی jobz.jseas.ir

مطالب مرتبط